Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Lužná se nachází v obci Lužná v těsné blízkosti okresního města Rakovník. Obec s 1 900 obyvateli je napojena na systém městské hromadné dopravy města Rakovníka. Lužná je i významným železničním uzlem. Naše škola poskytuje úplné základní vzdělání, cílem výchovně vzdělávací práce je všestranný rozvoj osobnosti žáka. Snažíme se i o naplňování volnočasových aktivit našich žáků. Výuka na škole probíhá podle vzdělávacího programu ŠVP, verze 08 - Pramen poznání, č.j. 99/2016, s platností od 1.9.2016. Většina žáků je přímo z Lužné. Dojíždějí žáci z Lišan, rakovnického sídliště Šamotka, Rakovníka, Olešné a Rudy.

Celkový počet tříd ve školním roce 2017/2018 je 9, žáků je 170.

Vyučování ve škole začíná v 08:00 (výjimečně v 07:00) hodin a řídí se rozvrhem hodin.

Kromě základní školy se na výše uvedené adrese ještě nachází:

 • Školní družina
  Vychovatelky: Blanka Padivá (tel.: 731653398), Eva Šišková (tel.: 730597554)

  Kapacita ve školní družině byla navýšena na 50 míst. Od školního roku 2016/2017 jsou v provozu dvě oddělení. Provozní doba je nastavena od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Školní jídelna
  tel.: 736 752 290
  Vedoucí školní jídelny: Kateřina Štysová
 • Mateřská škola
  Školská 447
  tel.: 731653397, 733612189, 733612287
  Vedoucí učitelka: Šárka Kuthanová


ZŠ: 313537873 | MŠ: 731653397, 733612189, 733612287 | Družina: 731653398 | Jídelna: 736752290 | Masarykovo nám. 252, Lužná