Výchovné poradenství

Výchovné poradenství pro naši školu zajišťuje Mgr. Radka Horská.

Vzor zápisového lístku


ZŠ: 313537873 | MŠ: 731653397, 733612189, 733612287 | Družina: 731653398 | Jídelna: 736752290 | Masarykovo nám. 252, Lužná