Učitelský sbor a zaměstnanci

Ředitelka školy ------------ PaedDr. Miroslava Pechová --- miroslava.pechova@zsluzna.cz
                 
Zástupkyně řed. školy ------ Ing. Dita Havlíčková -------- dita.havlickova@zsluzna.czTřídní učitelé 

1. ------------------------- Mgr. Kateřina Krobová ------- katerina.krobova@zsluzna.cz

2. ------------------------- Mgr. Lucie Hlavsová --------- lucie.hlavsova@zsluzna.cz

3. ------------------------- Mgr. Danuše Šťáhlavská ------ danuse.stahlavska@zsluzna.cz

4. ------------------------- Mgr. Radka Horská ----------- radka.horska@zsluzna.cz

5. ------------------------- Mgr. Ilona Prokšová --------- ilona.proksova@zsluzna.cz

6. ------------------------- Mgr. Michal Bok ------------- michal.bok@zsluzna.cz

7. ------------------------- Mgr. Linda Kadeřábková ------ linda.kaderabkova@zsluzna.cz                          

8. ------------------------- Mgr. Jana Procházková ------- jana.prochazkova@zsluzna.cz

9. ------------------------- Mgr. Petra Hasalová --------- petra.hasalova@zsluzna.cz


 


Další vyučující ------------ Bc. Vladimíra Gregorková Vicjanová 
                           ---- vladimira.gregorkova@zsluzna.cz
               
               Mgr. Jaroslava Adamírová ---- jaroslava.adamirova@zsluzna.cz
               
               Mgr. Hana Šindlerová -------- hana.sindlerova@zsluzna.cz
               
               Mgr. Libuše Dušková


Vychovatelky šk. družiny --- Eva Šišková, Blanka Padivá -- druzina@zsluzna.cz 

Asistentky pedagoga -------- Helena Čečrdlová, Veronika Jasanská, Lenka Výborná, 
               Michaela Seidertová, Bc. Vladimíra Gregorková


Provozní zaměstnanci

Školník -------------------- Jiří Sláma 
Uklízečky ------------------ Lenka Kohoutová, Jana Srbecká

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny ----- Kateřina Štysová ------------ jidelna@zsluzna.cz 
Kuchařky ------------------- Petra Vitnerová, Jana Pochmanová, Dagmar Pešková 
               


Účetní školy --------------- Jaroslava Nosálová


Na mateřské dovolené ------- Mgr. Iva Daňková, Veronika Pavlíčková


Mateřská škola
 
Vedoucí učitelka ----------- Šárka Kuthanová

Učitelky ------------------- Miroslava Jarošová, Stanislava Melčová, 
               Jana Trešlová, Aneta Petrlíková, Denisa Mücková (zástup)

Školnice ------------------- Ivana Cinková
                
Topič ---------------------- Jiří Sláma


ZŠ: 313537873 | MŠ: 731653397, 733612189, 733612287 | Družina: 731653398 | Jídelna: 736752290 | Masarykovo nám. 252, Lužná