Roční plán naší družiny

I. oddělení

(školní rok 2016/2017)

 

Září: „V září ještě slunce dost září.“

Ø  zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

Ø  „Naše škola není bludiště“ – seznamujeme se s p. ředitelkou a zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, prohlídka školy (ŠD, tělocvična, WC, šatny)

Ø  seznamujeme se s okolím školy, dopravní situace, bezpečné přecházení přes vozovku

Ø  učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, seznámíme se školním řádem a řádem školní družiny, organizací a režimem ve ŠD

Ø  hrajeme seznamovací hry - navazujeme přátelské vztahy za pomoci společenských her

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  učíme se sebeobsluze, stolování, kontrole běžné hygieny (např. mytí rukou)

Ø  společně zkrášlujeme  podzimními  motivy  ŠD,  pracujeme s přírodninami (např. řetězy z jeřabin, šišek, korálky z šípků, různé stavby atd.),

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry)

Ø  22. 9. Světový den bez aut (chodíme do školy pěšky, využití hromadné dopravy, šetříme životní prostředí)

Ø  28. 9. Den české státnosti - Svatý Václav

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Štrúdlování“

Ø  „Kaštanová olympiáda“

 

 

 

 

Říjen: „Po teplém září zle se říjen tváří.“

Ø  přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka

Ø  práce s přírodninami

Ø  sledujeme změny v přírodě

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Kreslíme, malujeme, modelujeme“ – podzim

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické, (dle výběru dětí)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry)

Ø  4. 10. Mezinárodní den zvířat (společenské hry, povídání)

Ø  16. 10. Světový den výživy (zdravé stravování, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny, sestavení zdravého jídelníčku, hygienické návyky, stolování)

Ø  20. 10. Mezinárodní den stromů (důležitost stromů a lesů pro naši planetu)

Ø  28. 10. Den vzniku samostatného československého státu  (povídání)

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Barevný týden“

Ø  „Halloweenský rej“

 

 

Listopad: „V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží.“

Ø  přírodovědné vycházky – sledujeme stále se měnící přírodu (ptáci)

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø  11.11.  Sv. Martin

Ø  17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Ø  21.11. Světový den pozdravů (povídání o správném oslovování dospělých osob, zaměstnanců školy, kouzelná slovíčka „Dobrý den“, „Nashledanou“, „Děkuji“, „Prosím“)

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Legování“

Ø  „ŠD hledá SuperStar“


Prosinec: „Studený prosinec – brzké jaro.“

Ø  změny v přírodě (zimní období, dokrmování ptactva, pobyt venku, sledování stop ve sněhu

Ø  Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø  hodnocení chování

 

Celodružinová  akce :

Ø  „Mikulášské skotačení“

Ø  „Vánoční besídka“

Ø  „Vánoční jarmark“ – tvořivé dílny

 

 

 

 

 

 

Leden: „V lednu za pec si sednu.“

 

Ø  zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu

Ø  přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem)-zima

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø  6.1. Tři králové

Ø  hodnocení chování

 

Celodružinová  akce :

Ø  „Myslivecký den“

Ø  „Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky“

 

 

 

 

 

 


Únor: „V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.“

 

Ø  naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme

Ø  čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci

Ø  Co to je masopust, zvyky a tradice

Ø  Sv. Valentýn- hledáme informace o tomto svátku

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem-např. masky na masopustní průvod, valentýnská přáníčka)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Masopustní průvod“

Ø  „Zeleninový a ovocný týden“

Ø  „Zdravotní výchova“(bezpečnost a prevence úrazů)-beseda

 

Březen: „Březnové slunce má krátké ruce.“

Ø  probouzí se jaro – pozorování jarní přírody, tání sněhu, první jarní květiny, první jarní den, vracející se vlaštovky

Ø  zdobíme hernu a okna jarními symboly

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech –  dramatizace pohádky ,,Otesánek

Ø  „Moje zdravé zoubky“-povídání si o tom, proč je důležité se starat o své zuby, co je kaz a jak se proti němu bránit

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem-jarní květiny, motýli apod., voda)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø   21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku (význam spánku)

Ø  22. 3. Světový den vody (povídání o významu vody)

Ø  28. 3. Den učitelů (výroba malého dárku pro paní učitelku)

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Výroba jednoduchých pokrmů – „Jíme zdravě“


Duben: „Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.“

Ø  pozorování jarní přírody, sledování stromů a keřů, dalších jarních květin a zvířat (ptáci)

Ø  Velikonoce - tradice a zvyky

Ø  povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družiny

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem)

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry) – dle počasí

Ø  nácvik na školní akademii

Ø  1. 4. Mezinárodní den ptactva (zajímavosti z ptačí říše, ochrana ptactva)

Ø  2. 4. Mezinárodní den dětské knihy (četba z knihy H. Ch. Andersena – „Pohádky“, ilustrace k pohádce)

Ø  22. 4. Den Země (upozornění na dopady lidského chování na životní prostředí)

Ø  hodnocení chování

Celodružinová  akce :

Ø  „Návštěva školní knihovny “

Ø  „Čarodějnická diskotéka“

 

Květen: „Mokrý máj – v stodole ráj.“

Ø  pobyt v přírodě, na školním hřišti, školní zahradě

Ø  pozorujeme přírodu- co nám v okolí kvete (pampeliška)

Ø  „Moje maminka“-co pro mě znamená, popis maminky

Ø  „Moje rodina“- správné vztahy v rodině, k rodičům, k prarodičům (úcta, pomoc druhým)

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem - přáníčka pro maminky, moje rodina)

Ø  nácvik na školní akademii

Ø  1. 5. Svátek práce

Ø  3. 5. Den Slunce (význam Slunce, malování – Slunce v ročních obdobích)

Ø  8. 5. Den matek

Ø  15 .5. Den rodin

Ø  hodnocení dětí

Celodružinová  akce :

Ø  „Vaření pampeliškového medu “

Ø  „Den matek“

 

Červen: „Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.“

Ø  pobyt na školním a sportovním hřišti, zahradě, v tělocvičně ZŠ (volné hry, míčové hry)

Ø  „Můj tatínek“- co pro mne znamená, popis tatínka

Ø  slavíme svátky a narozeniny

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  „Hrajeme si každý den“ – hry tvořivé, hry s pravidly, didaktické (dle výběru dětí)

Ø  „Kreslíme, malujeme a tvoříme“ (práce s barvami, s různorodým materiálem- dáreček pro tatínka, prázdniny ahoj

Ø  plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

Ø  práce s počítačem, počítačové hry, naučné programy

Ø  nácvik na školní akademii

Ø  společný úklid všech hraček, šaten a prostor ŠD

Ø  1.6. Mezinárodní den dětí (oslava v ŠD, na školní zahradě a hřišti, soutěže)

Ø  hodnocení chování, co bych na ŠD změnil/a

Celodružinová  akce :

Ø  „Den dětí “

Ø  „Den otců“

Ø  „Netradiční sportovní olympiáda“

Ø  „Školní akademie“

 

Další družinové  akce

Ø  návštěva solné jeskyně

Ø  návštěva Roubenky v Rakovníku (dle programu)

Ø  výlet

Ø  sledování DVD, pohádek a filmů (dle přání dětí)

 

V průběhu školního roku bude plán doplňován a upravován dle zájmů, nápadů a přání dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lužné dne 1.9.2016                                        Vypracovala: Blanka Padivá