Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
do vašich emailových schránek byly zaslány přihlašovací údaje do školního informačního systému EduPage.


Od druhého pololetí bude zprovozněn zkušební režim tohoto systému. Během tohoto zkušebního provozu budou mít zákonní zástupci přístup k průběžné klasifikaci žáků, rozvrhům, suplování, hodnocení chování a dalším školním údajům.

Link pro přihlášení a pro stažení mobilní aplikace je rovněž součástí zaslaného emailu. Bude se jednat o režim zkušební, proto vás prosíme o shovívavost a budeme rádi za případnou zpětnou vazbu.

Údaje zadané do systému během 1. pololetí berte prosím pouze jako zkušební a rozhodně ne směrodatné.

Případné dotazy prosím na michal.bok@zsluzna.cz

Mobilní aplikaci pro váš chytrý mobilní telefon najdete zde.

ZŠ: 313537873 | MŠ: 731653397, 733612189, 733612287 | Družina: 731653398 | Jídelna: 736752290 | Masarykovo nám. 252, Lužná